ขนาดรอบศีรษะทารกควรมีขนาดเท่าไหร่

0
246

การวัดรอบศีรษะเด็กทารก

ประโยชน์ของการวัดรอบศีรษะเด็กทารก มีประโยชน์มากในเด็กที่อายุน้อยกว่า 3 ปี บ่งบอกถึงการเจริญเติบโตของสมองทางอ้อม ทุกครั้งที่ลูกมารับวัคซีนและตรวจสุขภาพแพทย์จะวัดรอบศีรษะและตรวจกระหม่อมหน้า

ปัจจัยสำคัญในการกำหนดขนาดและรูปร่างของศีรษะ

 • การเจริญเติบโตของสมอง
 • พันธุกรรม
 • สภาวะบางอย่าง เช่น  การขาดออกซิเจน น้ำตาลในเลือดต่ำ มีการติดเชื้อที่สมอง ชัก สมองได้รับการกระทบกระเทือน การเพิ่มความดันในกะโหลกศีรษะ และความผิดปกติของกระดูก

การวัดเส้นรอบศีรษะ

 • วัดบริเวณที่ใหญ่ที่สุด โดยวางสายวัดผ่านส่วนบนของกระดูกเบ้าตา บริเวณหน้าผากไปยังส่วนที่นูนที่สุดของส่วนหลังของศีรษะ
 • ควรวัด 3 ครั้งแล้วเฉลี่ย
 • ระวังสายบิด งอ หรือนิ้วมือของผู้ทำการวัด ผมเปีย ที่คาดผม

เส้นรอบศีรษะโดยประมาณของเด็กปกติ

 • แรกเกิด 35 เซนติเมตร
 • อายุ 3-4 เดือน 40 เซนติเมตร
 • อายุ 9-12 เดือน 45-46.5 เซนติเมตร
 • อายุ 2 ปี 49 เซนติเมตร
 • อายุ 3 ปี 50 เซนติเมตร

 

ขอบคุณข้อมูล ดีๆ จาก เว็บไซต์ :-
http://www.rakluke.com/