ชาขับน้ำคาวปลา ดื่มตอนไหน

0
15

เครื่องดื่มปรับธาตุ (จากการเสียสมดุลของธาตุ ทั้ง 4 ) ทดแทนการอยู่ไฟ และขับคาวปลา ขับของเสียที่ยังตกค้างนั้น คุณแม่ดื่มสามารถได้หลังจากมีน้ำนม และไม่มีอาการตกเลือดค่ะ