ชาเพิ่มน้ำนมแม่ 1 ห่อ ดื่มได้กี่วัน

0
12

เครื่องดื่มเพิ่มน้ำนมแม่ 1 ห่อมี 30 ซองทานได้อย่างน้อย 15 วัน วัน ช่วงแรกกระตุ้นน้ำนม แนะนำให้ดื่มเข้มข้นวันละ 2 ซอง พอน้ำนมมามากดีแล้ว ค่อยลดเหลือวันละซองก็พอค่ะ