น้ำอินทผลัมผสมฟีนูกรีก มีเก็บเงินปลายทางไหม

0
13

น้ำอินทผลัมผสมฟีนูกรีกและสมุนไพร มีเก็บเงินปลายทางค่ะ แต่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 3% ค่ะ