แม่หลังคลอด ควรดื่มน้ำอินทผลัมผสมฟีนูกรีก เมื่อไหร่

0
43

ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกหลังคลอดจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการดื่มน้ำอินทผลัมผสมฟีนูกรีกเพื่อกระตุ้นการสร้างน้ำนม ควรทานให้ต่อเนื่อง 3-6 เดือนเพื่อบำรุงน้ำนม